fbpx
משלוחים חינם ברכישה מעל ₪249

תקנון האתר

תקנון החברה

הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

החברה – סטודיו רוזיליה מ.ע. 062888045 להלן “רוזיליה” או רוזיליה.

האתר – אתר האינטרנט בכתובתwww.ruzilia.co.il

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר רוזיליה ומוצעים למכירה.

משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר רוזיליה, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

 

כללי

 1. “האתר מופעל ע”י רוזיליה סטודיו, מ.ע. 062888045 ומשמש כפלטפורמה לרכישת מוצרים דרכו.
 2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין “רוזיליה” לבין המשתמשים באתר.
 5. “רוזיליה” /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.
 6. “רוזיליה” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.
 7. “רוזיליה” עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. “רוזיליה”  לא תישא באחריות כלשהי לאי דיוקים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב.

 

אופן השימוש באתר

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים באמצעות האינטרנט.
 2. משתמשי האתר רשאים לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושם האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 3. הרכישה מתבצעת עד גמר המלאי אלא אם נאמר אחרת.
 4. אספקת המוצרים מותנית בזמינותם בעת ביצוע ההזמנה.
 5. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, ככל שקיימת למשתמש האפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים ובהתאם למדיניות המשלוחים המפורטת בהמשך.
 6. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את “רוזיליה” ובכל מקרה “רוזיליה”  לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי “רוזיליה” תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 7. “רוזיליה” תשתדל להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, “רוזיליה” לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 8. “רוזיליה” רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידו ולפי שיקול דעתה הבלעדי. “רוזיליה” , תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע למי שהשלים רכישה עפ”י ההטבה.
 9. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינו מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
 10. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים בהנחה. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע.
 11. בטרם רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המשתמש ואמצעי התשלום, הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינם תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. “רוזיליה” לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 12. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
 13. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המשתמש מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח ו/או בשליחת הודעת זו בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי ו/או לחייב את “רוזיליה” באספקת המוצר.
 14. “רוזיליה” שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי או כאשר:
 • א. המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או ל”רוזיליה” וכבר חלף המועד לתשלומו;
 • ב. כאשר קיים חשש, מצד “רוזיליה” שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • ג. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות תקלה טכנית בהצגת הפריט באתר, בין אם במחירו ובין אם בתיאורו, ו/או במשלוח המוצר.
 • ד. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינו תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
 • ה. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו.
 • ו. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

ביטול עסקה

 1. רק המשתמש המזמין רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 ותקנותיו (להלן: “החוק” ) ולאמור לעיל ולהלן.
 2. מדיניות ביטול העסקה בתוקף כנגד הצגת חשבונית קנייה ובהתייחסות למחירי המוצרים והתאריך המופיעים בה.
 3. כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 4. במידה והפריט שהוזמן באתר, אזל מהמלאי, לאחר סיום ביצוע הרכישה, או שקיימת בעיה עם פרטי הקשר / פרטי החיוב הכספי של הלקוח, “רוזיליה” רשאי לבטל את העסקה ותודיע על כך ללקוח על הפרטים שנמצאים בידיה.
 5. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר למשתמש את הסכומים ששילם בגין העסקה. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.
 6. משתמש רשאי לבטל עסקה במתן הודעה ל “רוזיליה” כנדרש על פי החוק ובהתאם לדרכים הקבועות בו, לרבות באמצעות דוא”ל לכתובת של “רוזיליה” info@ruzilia.co.il
 7. תוקף לביטול יהיה עם קבלת אישור לכך מ”רוזיליה” דרך המייל בלבד.
 8. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבניהם כנגד השבת המוצר, חדש, תקין ובאריזתו המקורית ובכפוף ללקוחות שהחוק קובע ביחס אליהם מועדי ביטול עדיפים. במקרה זה, יגבו מהלקוח דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם, על פי חוק הגנת הצרכן (להלן “דמי ביטול”). כמו כן, הלקוח לא יקבל החזר כספי על עלות השילוח שנגבתה ממנו בעת ההזמנה (בהתאם למדיניות השילוחים המפורטת בהמשך).
 9. הלקוח לא יקבל החזר כספי ביחס למוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש (“הזמנה מיוחדת” / “הזמנה בהתאמה אישית”).
 10. החזרת מוצרים תתבצע באמצעות שליח בלבד ובתשלום מלא של הלקוח, ללא החזר מצד “רוזיליה” (בכפוף להוראות החוק), ובתאום מראש.
 11. במידה ו”רוזיליה” תאשר החזרה, ללקוח תינתן האפשרות לבצע החזרה וקבלת החזר כספי / החלפה למוצר אחר שווה ערך.
 12. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.
 13. “רוזיליה” אינה אחראית לשימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או “רוזיליה”.
 14. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע ל”רוזיליה” אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר. מוצר שהתקבל במשלוח, ניתן לבצע החלפה או החזרה עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח.
 15. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי העסקה (“אי התאמה,”) “רוזיליה” תחזיר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
 16. במקרה של ביטול / החזרה / החלפה של מוצר מבין עסקה של כמה מוצרים, “רוזיליה” תתייחס בהתאמה למוצר הספציפי בלבד, על פי כלל ההנחיות שבמדיניות ביטול העסקה שמפורטות לעיל.

 

מדיניות משלוחים

 1. משלוח המוצר בהתאם למדיניות המשלוחים.
 2. עלות המשלוחים משתנה בהתאם לגובה ההזמנה:
 • א. משלוח עד לבית הלקוח – 49 ₪.
 • ב. משלוח חינם בקנייה מעל 239 ₪.
 • ג. איסוף עצמי מהסטודיו – בתיאום מוקדם ומראש בלבד.
 1. לעניין דמי המשלוח ולמרות סעיף 2 לעיל, יוצא דופן הוא מבצעים עתיים באתר “רוזיליה” המאפשרים שילוחים כלולים ממחירים שונים / או כלולים במוצר עצמו. קובע הוא סל הקניות בעת הרכישה המתכלל את המבצע בפועל.
 2. זמן הגעת משלוחים הוא עד 10 “ימי עסקים” מרגע ביצוע ההזמנה. הזמנים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.
 3. “רוזיליה” תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי המשתמש, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
 4. במידה והלקוח מבקש בפנייה ל “רוזיליה” שילוח מהיר, יישא הלקוח בעלויות הנוספות.
 5. “רוזיליה” אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח, ובכל מקרה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות.
 6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת “רוזיליה” ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 1. במידע הנמסר בעת ביצוע הזמנה, נעשה שימוש על מנת לספק למשתמש את המוצרים והשירותים המבוקשים.
 2. פרטיות משתמשי האתר חשובה ו”רוזיליה” נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה.
 3. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמים בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה (Cookies) “לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד’.
 4. המידע הנדרש יועבר לחברת האשראי ולחברת השליחות בלבד, לצורך השלמת ההזמנה ואספקת המוצרים.
 5. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של “רוזיליה” ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.
 6. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי “רוזיליה” בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 7. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. למשתמש תינתן האפשרות לבטל הסכמתו לקבלת דיוור כאמור בכל הדרכים הקבועות בחוק.
 8. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר SSL  ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי “רוזיליה” ו/או בידיה.
 9. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, “רוזיליה” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של “רוזיליה”.
 2. האתר והתוכן המופיעים בו, מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם “רוזיליה”.
 4. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם “רוזיליה” תתיר זאת במפורש בכתב ומראש.

 

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש יהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

נגישות

אתר האינטרנט עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת  NVDA  העדכנית ביותר.

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Safari, Opera.

אפשרויות הנגישות בתפריט:

 • התאמה לניווט מקלדת- מתן אפשרות לניווט ע”י מקלדת
 • התאמה לקורא מסך – התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
 • חסימת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים
 • הגדלת פונט האתר
 • התאמות ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעי האתר
 • התאמת האתר לעיוורי צבעים
 • שינוי הפונט לקריא יותר
 • הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
 • הגדלת התצוגה לכ-200%
 • הדגשת קישורים באתר
 • הדגשת כותרות באתר
 • הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
 • הצהרת נגישות
 • שליחת משוב נגישות
 • פניה לרכז הנגישות

אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, צוות הנגישות של החברה עומד לרשותכם במגוון ערוצים לפנייה בנושאי נגישות, נשמח לקבל מכם משוב.

פרטי יצירת קשר:

שי
טלפון: 052-924-5493
אימייל: ruzilia.office@gmail.com

מועדון חברים CLUB-RUZI – אזור אישי

תקנון מועדון לקוחות רוזיליה

“מועדון “או ״המועדון” או “CLUB-RUZI” (מנוהל ע״י רוזיליה). הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והן מתייחסות, כמובן, גם לנשים. למדיניות הפרטיות ראה פרק אבטחת מידע ופרטיות לעיל בתקנון.

 1. חברות במועדון הלקוחות רוזיליה – CLUB-RUZI
 • א. כל אדם יחיד רשאי לבקש להצטרף למועדון CLUB-RUZI ו/או כל גוף אחר שיקום מטעמו ו/או במקומו, המופעל ומנוהל על ידי רוזיליה, להלן בהתאמה: ״חבר המועדון״,  ו – ״רוזיליה״.
 • ב. רוזיליה תהיה רשאית לדחות, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק את סירובה. מובהר, כי ההצטרפות למועדון CLUB-RUZI וקבלת הטבות מועדון מכוחו, הינם ללקוחות פרטיים לשימוש אישי משפחתי בלבד ואינם ניתנים ללקוחות עסקיים, על פי קביעתה והגדרתה הבלעדית של רוזיליה (אלא אם יוחלט אחרת על ידי רוזיליה לפי שיקול דעתה).
 • ג. מובהר כי מי שהצטרף לרשימת דיוור לקוחות רוזיליה בעבר, יידרש להצטרף למועדון CLUB-RUZI לצורך השתתפות בתכנית הצבירה והמימוש של נקודות, בדרך של המרתם לכסף למימוש באתר רוזיליה, הכל כפי שיפורט להלן.
 • ד. חברי רשימת הדיוור ללקוחות רוזיליה קיימים שלא יצטרפו למועדון CLUB-RUZI יהיו זכאים להטבות שונות כפי שייקבע על ידי רוזיליה מעת לעת אך ללא צבירת נקודות.
 • ה. כל אדם המעוניין להיות חבר המועדון, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של רוזיליה בכתובת http://www.ruzilia.co.il אתר “רוזיליה” או “האתר”.
 • ו. הלקוח ימלא את פרטיו האישיים במסך ההצטרפות ויקבל מספר חבר, כאשר מילוי שם, מייל וטלפון נייד עדכני הינם שדות חובה.
 • ז. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. מיותר לציין כי הנקודות שנצברות אינן ניתנות להעברה.
 • ח. חברי מועדון המעוניינים ליהנות מהטבות מועדוןCLUB-RUZI  כמפורט בתקנון זה, נדרשים להירשם באתר רוזיליה כמפורט בסעיף 1, ה’ לעיל ולהסכים לתנאי תקנון זה. מובהר כי הרישום למועדון CLUB-RUZI אינו אוטומטי ועל הלקוח להירשם למועדון.
 1. צבירת נקודות CLUBRUZI
 • א. בעבור כל רכישה של חברי מועדון , יצברו מטבע CLUB-RUZI אחד בגין 1 ₪ קנייה ממגוון מוצרי האתר, קרי ‘קניה מזכה’, כמשמעותה בהתאם לתנאי תקנון זה.  צבירת נקודות CLUB-RUZI  תחל מהרכישה מהשקל הראשון.
 • ב. צבירת נקודות CLUB-RUZI אפשרית החל מיום 15 במרץ 2024, מועד קובע להחלת התכנית.
 • ג. מועד הודעת רוזיליה על סיום או שינוי בהטבת הצבירה המיוחדת בהתאם לשיקול דעתה של רוזיליה.
 • ד. נכון למועד בתקנון זה, ומרגע הרשמתו, חבר המועדון יהא רשאי לעקוב אחר סך נקודות CLUB-RUZI הצבור לטובתו, וכן להמיר את נקודות ה- CLUB-RUZI באמצעות המרה באופן המתואר להלן, דרך אתר רוזיליה.
 • ה. כל מי שנרשם למועדון CLUB-RUZI יזוכה בנקודות CLUB-RUZI עבור רכישותיו באתר רוזיליה בלבד. מובהר כי רכישות מוצרי רוזיליה, אשר יבוצעו בכל מקום שאינו באתר רוזיליה, לא ישויכו בשום צורה או אופן, למועדון CLUB-RUZI, ולא יינתנו הטבות שמשויכות למועדון ומופיעות בתקנון זה.
 • ו. צבירת נקודות CLUB-RUZI המרתם ומימושם, או יתרת CLUB-RUZI הינה זכות הכפופה לעמידה של החבר בכל ההתחייבויות שלו מכוח תקנון זה.
 • ז. הצבירה היא בגין רכישה בשקלים שלמים בלבד ובאותה קנייה בלבד, והיא מותנית בכך שהקנייה הושלמה במלואה והתקבלה מלוא התמורה בגינה. מובהר כי קניות באגורות ובעשרות אגורות, כלומר לא בשקלים שלמים, לא יזכו בנקודות ולא יצטברו לקנייה הבאה. לצורך הדוגמה, קניה בסך של 100.5 ₪ תזכה את חבר המועדון ב- 100 נקודות CLUB-RUZI בלבד.
 • ח. רוזיליה רשאית לקבוע, ולשנות מעת לעת, את השיטות ו/או הנוסחאות השונות לצבירת נקודות CLUB-RUZI, לרבות אך לא רק צבירה עבור מוצרים מסוימים, לשימוש בשירותים שונים וכיו״ב, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לדין. הודעה אודות כל שינוי וכניסתו לתוקף של כל שינוי כאמור, יהיו בהתאם להוראות הדין. כן רשאית רוזיליה לקבוע מעת לעת, זכאויות שונות על פי תנאים שונים בכל הנוגע לצבירת הנקודות ו/או אי צבירתם ו/או ערכם ו/או מקדמים להמרתם ו/או הטבות מועדון שונות בפורמטים שונים של רוזיליה עפ״י שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק מובהר כי הודעה אודות כל שינוי בתקנון, יהיו בהתאם להוראות הנדרשות על פי דין.
 • ט. תנאי למימוש ההטבות כדוגמת מבצעים, המרת נקודות לכסף, קופון גיפט קארד (קוד דיגיטלי) וכדומה הינו הזדהות כחבר המועדון באתר רוזיליה, טרם ביצוע התשלום.
 • י. לא ניתן לזכות את חבר המועדון בנקודות CLUB-RUZI בדיעבד. מובהר כי הזדהות הלקוח כחבר מועדון באתר לפני עריכת החשבון הינה באחריות החבר בלבד.
 • יא. רוזיליה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לחבר צבירת נקודות CLUB-RUZI ומימוש הטבות גם באמצעות הזדהות בכל דרך אחרת – להנחת דעתה של רוזיליה, לרבות באמצעות מתן מספר חבר מועדון ו/או מכשיר הטלפון הנייד – ואולם מובהר כי אין בכך כדי לחייב את רוזיליה לעשות כן ולרוזיליה יהיה שיקול הדעת הבלעדי בבחינת אפשרויות חלופיות בזיהוי החבר.
 1. תנאים כלליים CLUBRUZI

להלן פירוט התנאים הכלליים אשר יחולו על כלל ההטבות לחברי המועדון, כולל מבצעים, הטבות, קופונים, קופוני CLUB-RUZI ויתרת CLUB-RUZI כהגדרתם להלן וכיוצא באלה להלן: “הטבות מועדון”

 • א. מימוש הטבות המועדון כפוף למגוון הקיים באתר ולמצוין בתנאי ההטבה .
 • ב. לחברי מועדון יש כפל הטבות.
 • ג. התמונות המופיעות בדיוורים ובפרסומים השונים הינן להמחשה בלבד.
 • ד. ההטבות הינן אישיות ולא ניתנות להעברה.
 • ה. רוזיליה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את ההטבה או תנאיה בכל עת.
 • ו. נקודות CLUB-RUZI שנצברו עקב מוצר שנקנה והוחזר מסיבה כלשהי ובגינו התקבל החזר כספי, ינוכו מחשבונו של החבר. במקרה ויתרת נקודות CLUB-RUZI בחשבון החבר קטנה מסך נקודות CLUB-RUZI אותן יש לנכות כאמור, יחויב חבר המועדון ביתרת חובה של נקודות CLUB-RUZI.
 • ז. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בנקודות CLUB-RUZI ורוזיליה תהיה רשאית למחוק נקודות CLUB-RUZI בגין רכישות אשר תמורתן לא שולמה בפועל בכל זמן.
 • ח. תשלום בגין חיובים הנלווים למחיר המוצר עצמו כגון: ריבית ו/או הצמדה ו/או משלוחים מיוחדים ו/או דמי שירות שונים לא יזכה בנקודות CLUB-RUZI .
 • ט. לגבי מוצרים במבצע / הנחה / קופון / הטבה אחרת – המחיר הקובע לעניין מתן נקודות CLUB-RUZI יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה או המבצע.
 • י. אין צבירת נקודות CLUB-RUZI בגין רכישה סיטונאית של מוצרים ו/או שירותים. במידה שתבוצע קנייה תוך הזדהות כחבר מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו יצטברו נקודות CLUB-RUZI לזכות חבר המועדון בגין אותה רכישה, רשאי המועדון לבטל את נקודות CLUB-RUZI שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן הודעה על כך ללקוח, בין מראש ובין בדיעבד, לרבות ביטול קופוני CLUB-RUZI כמפורט להלן וכדומה. (״רכישה סיטונאית״: רכישה של מוצרים ו/או שירותים בכמות העולה על הכמות הסבירה לצרכן בודד, כפי שתוחלט על ידי רוזיליה מעת לעת. החלטת רוזיליה באשר לסיווג עסקה כלשהי כרכישה סיטונאית תחשב כנכונה ותהווה הוכחה לכאורה כלפי החבר).
 • יא. החבר יהיה אחראי להתעדכן בסך נקודות CLUB-RUZI הצבורים לזכותו, לרבות מספרן ותוקפן ע״י בדיקה באתר רוזיליה או ביצירת קשר עם שרות הלקוחות בטלפון 0525530077. כמו כן מספר נקודות CLUB-RUZI הצבור לטובת חבר המועדון יופיע על גבי חשבונית הקניה. כמו כן יהיה החבר אחראי להתעדכן בנהלי וכללי המועדון, המתעדכנים על פי החלטת רוזיליה מעת לעת.
 • יב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מודגש כי תוקף נקודות CLUB-RUZI הינו 36 חודשים מתום החודש בהן בוצעה הקנייה בה נצברו ובאחריות החבר להתעדכן במצב תוקפם.
 • יג. עם תום תוקף נקודות CLUB-RUZI שנצברו לזכות הלקוח, ללא המרתם – הנקודות יפקעו מאליהם.
 • יד. רישומי המועדון באשר למספר נקודות CLUB-RUZI שהצטבר ותוקפם יהיו בגדר ראיה לכאורה לנכונותם של פרטי הרישום. מובהר בזאת, כי רוזיליה תהיה פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות CLUB-RUZI כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה, חומרה או באתר או בתשתיות מכל סוג. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה של רישום שגוי של סך הנקודות שנצברו או הומרו על ידי החבר, תהא רוזיליה רשאית לנקוט בכל פעולה הדרושה לתיקון הרישום, ובכלל זאת הוספה או גריעה של נקודות מכרטיסו. ככל שעקב פעולה כאמור, תירשם לחבר יתרת נקודות שלילית, תושלם היתרה מצבירת נקודות לפי תנאי התקנון מקניותיו העתידיות.
 • טו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שבמקרה שלחבר ישנן השגות בדבר מספר נקודות CLUB-RUZI הצבורים לזכותו, עליו לפנות באמצעות האתר או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בטלפון מספר0525530077  ופירוט השגותיו.
 • טז. היה והתברר על פי רישומי המועדון ברוזיליה כי לחבר המועדון קיימים יותר ממספר חבר אחד, תהיה רוזיליה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאחד אותם באופן שצבר הנקודות הזקוף לטובת החבר בגין מספר חבר אחר יצורף לנקודות אשר נזקפו לזכותו ברישום אחר ו/או בכל דרך או נוסחה אחרת כפי שתמצא רוזיליה לנכון.
 • יז. רוזיליה תהיה רשאית בהתאם לפניה שתתקבל אצלה ו/או עפ״י יוזמתה לאחד רשומות של חברים שונים במועדון וזאת אם תמצא רוזיליה כי קיימת הצדקה לכך עפ״י שיקול דעתה ו/או בנסיבות בהן התבקש הדבר ע״י אחד מחברי המועדון.
 • יח. רוזיליה תהיה רשאית לעשות שימוש בתשתית הטכנולוגית של המועדון לצורך מתן הטבות/מענקים/זכאויות לקבוצות לקוחות עפ״י שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במסגרת שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים.
 • יט. מובהר כי רוזיליה רשאית להפסיק את מתן ההטבות ו/או לשנות את אופיין ו/או אופן חישוב ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך מראש, ולא תישמע מאת הלקוח כל טענה בגין הסתמכות על מתן ההטבות בהצטרפות כחבר המועדון ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך, למעט כפוף לדין.
 • כ. המרת נקודות CLUB-RUZI ומימוש גיפט גארד.CLUB-RUZI תאפשר לחברי המועדון להמיר נקודות CLUB-RUZI שנצברו לזכותם כזיכוי בתשלום כנגד רכישה באתר RUZILIA בלבד. למען הסר ספק, רוזיליה תהיה רשאית לשנות ולעדכן את ההטבות הניתנות על ידה ואת אופן חישוב מקדם ההמרה של נקודות לגיפט קארד CLUB-RUZI ו/או יתרת CLUB-RUZI  מעת לעת ולרבות לבטלם לחלוטין. מובהר כי בחירתו של חבר המועדון בהמרה לגיפט קארד CLUB-RUZI או ליתרת CLUB-RUZI – הינה סופית ולא ניתן לשנותה לאחר שההמרה בוצעה ונקלטה במערכות רוזיליה ו/או מי מטעמה.
 1. מימוש של הטבות ו/או הנחות מכוח נקודות CLUB-RUZI ניתנים לשימושו האישי של החבר שהמיר את הנקודות כאמור בלבד ואינם מהווים ו/או נחשבים לקניינו האישי של החבר ולרוזיליה אין התחייבות כלשהי כלפי החבר לפדות אותם בכסף ו/או בכל אמצעי אחר.
 2. הפקה, יחס המרה ומימוש של נקודות CLUB-RUZI

הפקה, מימוש ויתרת CLUB-RUZI באתר הינם בכפוף לתנאים הבאים:

 • א. נקודות CLUB-RUZI אינם ניתנים למימוש והמרה מאליהם, ונדרשת פעולה אקטיבית של החבר של המרתם לקופוני CLUB-RUZI באמצעות אתר רוזיליה באזור האישי בלבד.
 • ב. ההמרה של נקודות CLUB-RUZI לכסף CLUB-RUZI, תתבצע באזור האישי באתר רוזיליה, על ידי בחירת מספר הנקודות CLUB-RUZI  להמרה מתוך סך הנקודות הרשום לזכות החבר באותה עת באתר רוזיליה ולחיצה על “המר”. מובהר כי ניתן להמיר את כל הנקודות הניתנים להמרה שנצברו לזכות החבר או את חלקם.
 • ג. המרת נקודות CLUB-RUZI תתאפשר לפי יחס המרה של 1 נקודות לכל 1 ₪ על פי רכישות החבר. שווי כל נקודה = 6 אגורות.
 • ד. על אף האמור מובהר כי רוזיליה רשאית מעת לעת, בין באופן קבוע ובין באופן זמני, להעניק הטבה בנוגע ליחס ההמרה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל אופן שתמצא לנכון.
 • ה. ניתן להמיר נקודות CLUB-RUZI שטרם פקעו בלבד, מהרגע שנצברו, בין אם את חלקן או את כולן.
 • ו. לא ניתן לבצע באמצעות יתרת CLUB-RUZI את העסקאות הבאות: רכישת מט”ח, עסקאות צמודות מדד/מט”ח, הוראת קבע לחיוב, אשראי, תשלומים, קרדיט, תשלום חשבונות, משיכת מזומנים, רכישת שוברים באתרים שונים שאינם רוזיליה, לרבות תווי קניה, גיפט-קארדים וכרטיסים (ו/או עסקאות אחרות כפי שתודיע רוזיליה מעת לעת). כמו-כן, לא ניתן לממש את יתרת CLUB-RUZI  ברכישה סיטונאית, לא ניתן להמיר את יתרת CLUB-RUZI למזומן ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בה.
 1. פרטים אישיים של החבר ועדכון פרטים
 • א. בהצטרפותו למועדון החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון (“המידע”), יישמר במאגרי המידע של רוזיליה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 • ב. ידוע לחבר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, רוזיליה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של רוזיליה.
 • ג. רוזיליה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים (כל עוד צדדים שלישיים כאמור יתחייבו לשמור על פרטי המשתמש האישיים באופן נאות וכנדרש על -פי דין) הנותנים שירות לרוזיליה, לצורך תפעול ההסדרים הנוגעים למועדון ו/או לחברי המועדון ולהסדרים המפורטים בתקנון זה.
 • ד. רוזיליה רשאית להסתייע בשירותים של ספקים חיצוניים באספקת שירותיה, אשר יתכן שתהיה גם להם גישה למידע אודות המשתמש, כפוף לכך שניתן לעשות שימוש במידע לצרכי תפעול ההסדרים נשוא הסכם זה בלבד.
 • ה. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, רוזיליה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 • ו. בהתאם להסכמת החבר כדין, רוזיליה תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות )של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו״ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון, (באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, SMS, פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון), וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.
 • ז. החבר יהיה אחראי לדווח לרוזיליה בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. רוזיליה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר במועד. מובהר כי חבר מועדון אשר לא יעדכן את פרטיו האישיים על מנת שיתאפשר קשר רציף ותקין עמו לא יהיה זכאי לקבלת הטבות ו/או לצבירת נקודות CLUB-RUZI, עפ״י שיקול דעתה הבלעדי של רוזיליה.
 • ח. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, רוזיליה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
 • ט. החבר מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך למועדון. במקרה של ביטול הסכמת החבר כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת המועדון תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
 • י. חבר יהא זכאי לבקש להסירו ממאגר המידע הרשום בבעלות רוזיליה ע״י הודעה בכתב שתכלול פרטי הזדהות מלאים לרבות מס’ זהות וטלפון נייד. החבר יגרע ממאגר המידע תוך 30 ימים ממועד קבלת הודעתו.
 • יא. חבר יהא זכאי לבקש שלא לקבל פניה ישירה מהמועדון באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה. החבר ייצור קשר טלפוני או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של רוזיליה ויבקש להסירו מרשימת התפוצה. לצרכי זיהוי הפונה, החבר יצרף לפנייתו פרטי זיהוי מלאים לרבות מס’ זהות וטלפון נייד. עם קבלת הודעתו תעודכן המערכת בהקדם האפשרי תוך 3 ימי עבודה.
 • יב. חבר שמעוניין להסיר את שמו ממאגר המידע של רוזיליה או שאינו מעוניין לקבל פניה באמצעות טלפון, דואר אלקטרוני, הודעות SMS וכדומה מרוזיליה ייפנה לרוזיליה בטלפון .0525530077. חבר יהיה רשאי לפנות לרוזיליה בקשה לעיון במידע לגביו במאגר המידע ולבקש לתקנו או למחוק מידע שאינו נכון או אינו מעודכן, וזאת במוקד השירות של רוזיליה בטלפון: 0525530077 או במייל info@ruzilia.co.il

 

 

 1. ביטול חברות במועדון CLUBRUZI
 • א. רוזיליה תהא רשאית לבטל חברותו של חבר מועדון, מכל סיבה שהיא מבלי שתהא חובה לנמק ביטול חברותו כאמור ולרבות במידה שאמצעי תשלום אשר נמסרו לרוזיליה על-ידי החבר לא כובדו ע״י בנקים, חברות אשראי וכיוצ״ב, או מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 • ב. חבר יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב למועדון ולאחר אימות זהותו. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש, במשרדי רוזיליה ולאחר אימות זהותו כאמור.
 • ג. רוזיליה תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה כפי שנדרש על-פי דין, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר עד לזמן ההודעה. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור, תינתן לחברים האפשרות להמיר נקודות CLUB-RUZI שצברו לכסף ברכישה, או לגיפט קארד (קוד דיגיטלי) בהתאם להוראות תקנון זה, למשך תקופה הנדרשת על-פי דין.
 1. כללי – מועדון CLUBRUZI
 • א. רוזיליה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכלל זאת הזכות לפרש את הוראותיו, בכפוף לדין.
 • ב. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ברוזיליה או באתר האינטרנט שכתובתו ruzilia.co.il
 • ג. רוזיליה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון, שם התכנית וכיוצ״ב בכל עת.
 • ד. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת רוזיליה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ה. החבר מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על רוזיליה, למעט במקרים של התחייבות של חברה נוספת הכלולה או השותפה במועדון, אז תהיה האחריות על החברה הנוספת כאמור לעיל. לפיכך, ברור כי החבר יהא מנוע מלתבוע את רוזיליה בגין, עקב או מחמת רכישותיו אצל חברה אחרת הכלולה במועדון (בכלל זה שיתופי פעולה מכל סוג) וכל טענותיו יופנו אך ורק לחברה אחרת זו.
 • ו. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של רוזיליה, הפועלים מטעמה וצדדים שלישיים רלוונטיים. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל רוזיליה לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד רוזיליה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 • ז. הגשת בקשה לחברות במועדון לקוחות רוזיליה כמוה כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.
 1. גיפט קארד (קוד דיגיטלי) CLUBRUZI
 • א. תקנון גיפט קארד רוזיליה או CLUBRUZI או גיפט קארד (קוד דיגיטלי) להלן: “העסק”. מנפיקה עבור לקוחותיה (להלן: “הלקוח” ( שוברים, הנושאים את לוגו רוזיליה, (להלן: “השובר” או “הקוד” או “קוד הקופון” או הגיפט קארד”. הקוד מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו והוא אינו “כרטיס חיוב “כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשנ”ו 1986.
 • ב. תוקפו של הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) הוא ל-24 חודשים מיום הנפקתו. לאחר מועד זה הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) לא יכובד ולא יוחלף.
 • ג. הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) יהווה אמצעי תשלום לשימוש רב פעמי של מחזיקו באתר ruzilia.co.il בלבד.
 • ד. מחזיקי הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) יוכלו באמצעותו, לרכוש מוצרים ושירותים המוצגים באתר למכירה.
 • ה. רוזיליה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון על כל סעיפיו, כפי שתמצא לנכון. העדכון יבוצע על גבי התקנון שבאתר. כל אדם המחזיק בקוד הקופון מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם להוראותיו ולא תישמע כל טענה מצידו בכל מקרה.
 • ו. הוראות שימוש בגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי):
 1. הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) ניתן לשימוש כאמצעי תשלום מזומן בכפוף להוראות תקנון זה, באתר בית העסק.
 2. הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בו, אלא תתבצע הפחתה של הסכום הנקוב בו.
 3. הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) אינו ניתן לטעינה חוזרת.
 4. יש לשמור על הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) למשך כל תקופת התוקף שלו.
 5. תשלום עבור מוצרים ושירותים באמצעות הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) מקנה ללקוח את כל הזכויות אשר להן זכאי לקוח המשלם באמצעי תשלום האחרים באתר רוזיליה, למעט ההגבלות והסייגים המפורטים בבית העסק.
 6. רכישה ותשלום באמצעות הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) תבוצע כ”תשלום במזומן”. לא ניתן לבצע עסקאות תשלומים, קרדיט או עסקאות טלפוניות. ביצוע עסקאות יהיה רק באתר רוזיליה באופן עצמי ואוטומטי, לא ידני, של הלקוח למול אתר האינטרנט.
 7. לא ניתן לבצע באמצעות הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) רכישה סיטונאית.
 8. לא ניתן לרכוש תווי קניה ו/או שוברי מתנה באמצעות הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי).
 9. ניתן לבצע בעסקה המשולמת באמצעות הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) “רכישה מפוצלת” היינו לשלם חלק מסכום עסקה באמצעות הסכום הטעון בגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) וחלק באמצעי תשלום אחרים.
 10. הגיפט קארד הינו למעשה קוד דיגיטלי בלעדי וייחודי, שניתן לשימוש ע”י כל אדם שמשתמש בו, עד לשקל האחרון שנטען. לרוזיליה לא תהיה אחריות על מעקב היתרה של הגיפט קארד ולא יופנו כלפי רוזיליה טענות אובדן הקוד ולא תהיה למשתמש עילה לטענה עקב שימוש של אחרים (קרובים ורחוקים של המשתמש) בקוד שנרכש.
 11. בירור יתרה בגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) תתאפשר באתר ruzilia.co.il  מומלץ לבדוק יתרה בטרם ביצוע רכישה.
 12. עם תום תוקפו (24 חודשים) של הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) לא יתבצע החזר לגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) כמפורט לעיל.
 13. קוד פגום / מזויף לא יכובד.
 14. במקרה של ביטול עסקת רכישה או בהחזרת טובין שנרכשו באמצעות הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) ,ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו ובכפוף להוראת כל דין.
 15. למען הסר ספק , רוזיליה תוכל לקבוע הוראות שונות בעניין זיכויים וביטולים בהתאם להחלטתה הבלעדית וכפי שיעודכן מעת לעת בתקנון זה.
 • ז. אחריות:
 1. אי כיבוד הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) כתוצאה מתקלות תקשורת ואחרות באתר בית העסק ו/או בתהליכי התקשורת לא תשמשנה כעילה לטענה כנגד בית העסק.
 2. גיפט קארד (קוד דיגיטלי) שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה או תביעה כנגד רוזיליה. כמו כן, תוקף הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) לא יוארך לאחר מועד פקיעתו.
 3. השימוש בגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי) כפוף למדיניות בית העסק לרבות במקרה של ביטול עסקת רכש או החזרת טובין שנרכשו באמצעות הגיפט קארד (הקוד הדיגיטלי), אז ינהג בית העסק בהתאם למדיניות שנקבעה על ידו ובכפוף להוראות כל דין. באחריות הלקוח להתעדכן במדיניות בית העסק המופיעה בתקנון זה באתר.
 • ח. נספחי התקנון באם ישנם, הם חלק בלתי נפרד ממנו.
 • ט. כתובת העסק לכל עניין שנוגע לעיל: סטודיו רוזיליה רחוב דרך הרימון ,49 בן שמן, מיקוד: 7311500; כתובת דואר אלקטרוני: info@ruzilia.co.il טלפון מוקד שירות לקוחות: 0525530077
התחילו שיחה