fbpx
משלוחים חינם ברכישה מעל ₪199

תקנון האתר

הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

החברה – סטודיו רוזיליה מ.ע. 062888045 להלן “רוזיליה”

האתר – אתר האינטרנט בכתובת www.ruzilia.co.il

המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

משתמש/ת – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

כללי

 1. “האתר מופעל ע”י רוזיליה, מ.ע. 062888045 ומשמש כפלטפורמה לרכישת מוצרים דרכו.
 2. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס באופן שווה לנשים ולגברים.
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין “רוזיליה” לבין המשתמשים באתר.
 5. “רוזיליה” /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא תישאו בכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה.
 6. “רוזיליה” שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת.
 7. “רוזיליה” עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. “רוזיליה”  לא תישא באחריות כלשהי לאי דיוקים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב.

אופן השימוש באתר

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרים באמצעות האינטרנט.
 2. משתמשי האתר רשאים לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושם האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.
 3. הרכישה מתבצעת עד גמר המלאי אלא אם נאמר אחרת.
 4. אספקת המוצרים מותנית בזמינותם בעת ביצוע ההזמנה.
 5. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, ככל שקיימת למשתמש האפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים ובהתאם למדיניות המשלוחים המפורטת בהמשך.
 6. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את “רוזיליה” ובכל מקרה “רוזיליה”  לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי “רוזיליה” תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 7. “רוזיליה” תשתדל להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, “רוזיליה” לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 8. “רוזיליה” רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידו ולפי שיקול דעתה הבלעדי. “רוזיליה” , תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע למי שהשלים רכישה עפ”י ההטבה.
 9. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינו מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
 10. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים בהנחה. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע.
 11. בטרם רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המשתמש ואמצעי התשלום, הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינם תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. “רוזיליה” לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 12. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
 13. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המשתמש מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח ו/או בשליחת הודעת זו בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי ו/או לחייב את “רוזיליה” באספקת המוצר.
 14. “רוזיליה” שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי או כאשר:
 • א. המשתמש חב חוב כספי לאתר ו/או ל”רוזיליה” וכבר חלף המועד לתשלומו;
 • ב. כאשר קיים חשש, מצד “רוזיליה” שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • ג. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות תקלה טכנית בהצגת הפריט באתר, בין אם במחירו ובין אם בתיאורו, ו/או במשלוח המוצר.
 • ד. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינו תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
 • ה. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמו.
 • ו. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא תישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטול עסקה

 1. רק המשתמש המזמין רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 ותקנותיו (להלן: “החוק” ) ולאמור לעיל ולהלן.
 2. מדיניות ביטול העסקה בתוקף כנגד הצגת חשבונית קנייה ובהתייחסות למחירי המוצרים והתאריך המופיעים בה.
 3. כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 4. במידה והפריט שהוזמן באתר, אזל מהמלאי, לאחר סיום ביצוע הרכישה, או שקיימת בעיה עם פרטי הקשר / פרטי החיוב הכספי של הלקוח, “רוזיליה” רשאי לבטל את העסקה ותודיע על כך ללקוח על הפרטים שנמצאים בידיה.
 5. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוח (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר למשתמש את הסכומים ששילם בגין העסקה. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.
 6. משתמש רשאי לבטל עסקה במתן הודעה ל “רוזיליה” כנדרש על פי החוק ובהתאם לדרכים הקבועות בו, לרבות באמצעות דוא”ל לכתובת של “רוזיליה” [email protected]
 7. תוקף לביטול יהיה עם קבלת אישור לכך מ”רוזיליה” דרך המייל בלבד.
 8. משתמש רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מביניהם כנגד השבת המוצר, חדש, תקין ובאריזתו המקורית ובכפוף ללקוחות שהחוק קובע ביחס אליהם מועדי ביטול עדיפים. במקרה זה, יגבו מהלקוח דמי ביטול בגובה 5% מערך העסקה או 100 שקלים לפי הנמוך מבניהם, על פי חוק הגנת הצרכן (להלן “דמי ביטול”). כמו כן, הלקוח לא יקבל החזר כספי על עלות השילוח שנגבתה ממנו בעת ההזמנה (בהתאם למדיניות השילוחים המפורטת בהמשך).
 9. הלקוח לא יקבל החזר כספי ביחס למוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש (“הזמנה מיוחדת” / “הזמנה בהתאמה אישית”).
 10. החזרת מוצרים תתבצע באמצעות שליח בלבד ובתשלום מלא של הלקוח, ללא החזר מצד “רוזיליה” (בכפוף להוראות החוק), ובתאום מראש.
 11. במידה ו”רוזיליה” תאשר החזרה, ללקוח תינתן האפשרות לבצע החזרה וקבלת החזר כספי / החלפה למוצר אחר שווה ערך.
 12. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.
 13. “רוזיליה” אינה אחראית לשימוש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או “רוזיליה”.
 14. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע ל”רוזיליה” אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר. מוצר שהתקבל במשלוח, ניתן לבצע החלפה או החזרה עד 7 ימי עסקים מרגע קבלת המשלוח.
 15. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי העסקה (“אי התאמה,”) “רוזיליה” תחזיר, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.
 16. במקרה של ביטול / החזרה / החלפה של מוצר מבין עסקה של כמה מוצרים, “רוזיליה” תתייחס בהתאמה למוצר הספציפי בלבד, על פי כלל ההנחיות שבמדיניות ביטול העסקה שמפורטות לעיל.

מדיניות משלוחים

 1. משלוח המוצר בהתאם למדיניות המשלוחים.
 2. עלות המשלוחים משתנה בהתאם לגובה ההזמנה:
 • א. משלוח עד לבית הלקוח – 49 ₪.
 • ב. משלוח חינם בקנייה מעל 199 ₪.
 • ג. איסוף עצמי מהסטודיו – בתיאום מוקדם ומראש בלבד.
 1. לעניין דמי המשלוח ולמרות סעיף 2 לעיל, יוצא דופן הוא מבצעים עיתיים באתר “רוזיליה” המאפשרים שילוחים כלולים ממחירים שונים / או כלולים במוצר עצמו. קובע הוא סל הקניות בעת הרכישה המתכלל את המבצע בפועל.
 2. זמן הגעת משלוחים הוא עד 7 “ימי עסקים” מרגע ביצוע ההזמנה. הזמנים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק “ימי עסקים”, קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.
 3. “רוזיליה” תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי המשתמש, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.
 4. במידה והלקוח מבקש בפנייה ל “רוזיליה” שילוח מהיר, יישא הלקוח בעלויות הנוספות.
 5. “רוזיליה” אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח, ובכל מקרה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות.
 6. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת “רוזיליה” ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמו.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. במידע הנמסר בעת ביצוע הזמנה, נעשה שימוש על מנת לספק למשתמש את המוצרים והשירותים המבוקשים.
 2. פרטיות משתמשי האתר חשובה ו”רוזיליה” נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה.
 3. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמים בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה (Cookies) “לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד’.
 4. המידע הנדרש יועבר לחברת האשראי ולחברת השליחות בלבד, לצורך השלמת ההזמנה ואספקת המוצרים.
 5. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של “רוזיליה” ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.
 6. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי “רוזיליה” בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 7. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. למשתמש תינתן האפשרות לבטל הסכמתו לקבלת דיוור כאמור בכל הדרכים הקבועות בחוק.
 8. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר SSL  ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי “רוזיליה” ו/או בידיה.
 9. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, “רוזיליה” לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של “רוזיליה”.
 2. האתר והתוכן המופיעים בו, מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם “רוזיליה”.
 4. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם “רוזיליה” תתיר זאת במפורש בכתב ומראש.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש יהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

הצהרת נגישות